پیش ثبت نام دبیرستان آئین روشن نور متوسطه دو برای سال تحصیلی جدید آغاز شد. لطفا به منظور پیش ثبت نام به منوی پیش ثبت نام در سایت مراجعه نمایید و یا از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 با هماهنگی قبلی با شماره تلفن های 61-22292958 به مدرسه مراجعه نمایید.


گالری دارای فیلتر


لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

06:09 یکشنبه, 02 اردیبهشت 1403


لینک های زیر، مختص ورودی های جدید می باشند

لینک های زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشند